Neste espazo, o USUARIO poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e a responsable desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación. Alicia Baña Castro, como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios. Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) e a LSSI-CE a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación social: Alicia Baña Castro
Nombre comercial: O Xurelo Asmático
NIF: 47359678X
Domicilio: Travesía Muíño do Vento, 19 15123 Camariñas A Coruña
e-mail: xureloasmatico@gmail. com

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas da web, integrantes do sitio web de https://xureloasmatico.com/ incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, https://xureloasmatico.com (Usuario) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal https://xureloasmatico.com

DATOS PERSOAIS QUE SOLICITAMOS E COMO O FACEMOS

Ler Política de Privacidade

COMPROMISOS E OBRIGACIÓNS DOS USUARIOS


O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con O Xurelo Asmático. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.
Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares;
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares;
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web https://xureloasmatico.com, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de O Xurelo Asmático ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal https://xureloasmatico.com ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web. No entanto, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que, por tanto https://xureloasmatico.com non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario a https://xureloasmatico.com poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a O Xurelo Asmático, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.
A comunicación entre os usuarios e https://xureloasmatico.com utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos https, por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

RECLAMACIÓNS


O Xurelo Asmático informa que existen follas de reclamación a disposición de usuarios e clientes. O Usuario poderá realizar reclamacións solicitando a súa folla de reclamación ou remitindo un correo electrónico a [email protected] indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e expondo os motivos da súa reclamación.

Podes descargar a folla de reclamacións aquí.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS


Por se pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL


En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Alicia Baña Castro (O Xurelo Asmático). O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Alicia Baña Castro (O Xurelo Asmático).
O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España. No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a Alicia Baña Castro (O Xurelo Asmático) indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados.
 • Declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

ENLACES EXTERNOS

As páxinas da web https://xureloasmatico.com, poderían proporcionar ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros. O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder a elas. O Xurelo Asmático non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás devanditas ligazóns.

Así mesmo, o usuario podería atopar dentro deste sitio páxinas que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información sempre é anónima e non se identifica ao usuario.

O Usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal https://xureloasmatico.com deberá obter a autorización previa e escrita de Alicia Baña Castro. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre https://xureloasmatico.com e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de O Xurelo Asmático dos seus contidos ou servizos.

POLÍTICA DE COMENTARIOS

Na nosa web permítense realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas. Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros. Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilios privados ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos.
Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado spam en xeral.
Non se permiten comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes. Non se considerarán tampouco aqueles comentarios que tenten forzar un debate ou unha toma de postura por outro usuario.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE


O Prestador non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN


Con carácter xeral as relacións entre https://xureloasmatico.com cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais.

CONTACTO

No caso de que calquera Usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal https://xureloasmatico.com, por favor diríxase a [email protected].

En nome de O Xurelo Asmático, eu, Alicia Baña Castro, agradézoche o tempo dedicado en ler este Aviso Legal.

MENU